Utbildning i att handleda dialog med medarbetare

Offentliga Sverige håller på att styra om

Tidigare har statsförvaltningen arbetat målstyrt enligt tankarna i New Public Management (NPM). Nu vill regeringskansliet att Sveriges förvaltningar och myndigheter börjar styra sina verksamheter och hantera sina relationer till andra myndigheter, mer tillitsbaserat. Det visade sig att NPM ledde till överraskande stora kostnader för kontrollapparaten och att målstyrning (med i huvudsak kvantitativa mål) ledde till bristande förståelse ute i verksamheterna och därmed bristande engagemang och professionalism hos kunskapsmedarbetarna.

Tillitsbaserad styrning, som det beskrivs av Statskontoret i en rapport från hösten 2016, handlar mer om att i dialog med alla intressenter skapa mening och förståelse som leder till ökat engagemang för uppgiften och därmed bättre kvalitet i genomförandet.

En utmaning med tillitsbaserad styrningen är att tillit inte uppstår av sig själv. Den kommer kommer långsamt och bygger mer på relationer där ömsesidig respekt och gemensam förståelse är centralt. Om NPM kan symboliseras av kalkylark med beräkningar så kan tillitsbaserad styrning symboliseras av utvecklade relationer. Men svaret är sällan det ena eller andra utan snarare en god balans mellan de två. Så svaret på ökad förmåga att lösa uppgiften med engagemang är att komplettera NPM med aktiviteter som bygger tillit på ett långsiktigt hållbart sätt.

Förmågan hos chefer att leda dialoger om verksamhetens uppgift, innehåll och hur medarbetarna tillsammans löser det på bästa sätt tillsammans är en viktig komponent för att lyckas med tillitsbaserad styrning. Den förmågan kommer inte av sig själv om man är van att vara chef och leda och fördela arbetet på traditionellt sätt.

Utbildning i att handleda dialog med medarbetare

Syfte och mål

För att möta behovet av kompetensutveckling hos chefer ute i organisationen att leda bra dialoger med sina medarbetare har vi tagit fram kursen Handleda dialog med medarbetare. Målet är att deltagarna ska få de verktyg och metoder de behöver för att kunna arbeta mer dialogbaserat sin arbetsgrupp.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer med ansvar för att grupper löser sin uppgift med överenskomna resultat. Det kan vara arbetsgrupper, projektgrupper eller processledare, gemensam för dem är att de förlitar sig på andra för att lösa uppgiften.

Genomförande

Första delen av kursen är ett självstudiematerial som deltagarna tar till sig i en takt som de själv väljer. När den delen är avklarad är de välkomna till ett reflektionsmöte på en halv dag.

Kursdeltagarna kan starta självstudiedelen när de vill. Den omfattar filmer och texter motsvarande en timmes studier som deltagarna kan ta sig igenom på sitt sätt och när det passar dem. Filmer och texter har motsvarande innehåll så deltagarna kan ta till sig innehållet på det sätt som passar dem bäst.

Med jämna mellanrum genomför vi en halv dags reflektionsmöte för deltagare på öppna kurser. Antingen kommer man till en träff på den plats som meddelas eller så deltar man på mötet online. För kundspecifika kurser planeras reflektionsdagen in tillsammans med deltagarna.

Pris

  • 2 990 plus moms för 1 plats (öppen kurs)
  • 1 990 styck plus moms för 10 personer (egen kurs)
  • 990 styck plus moms för 20 personer (egen kurs)

För det får man tillgång till självstudiematerialet under 12 månader och möjlighet att närvara vid två reflektionstillfällen.

Intressenanmälan och förfrågan skickar du till gabriel(a)baskraft.se - byt (a) mot @