Uppgiftsfokuserad och resultatinriktad workshop för ledningsgrupper och andra team

Hösten har dragit igång, nu gäller det! Det finns planer att leverera och mål att nå.

Hur gör ni för att hjälpa organisationen att öka sin förmåga att leverera? Hur kan man se till att team och grupper går i takt, att vi alla strävar mot samma mål med full delaktighet, ansvar och engagemang?

Jag har nog inte det fulla svaret på alla de frågorna, men jag undrar om det börjar med tydlighet och delaktighet. Tydliga mål och delaktiga medarbetare.

Vi har hjälpt många företag och organisationer att öka sin förmåga att skapa riktigt bra resultat. Ta chansen – gör om ett veckomöte, en arbetsplatsträff eller en del av nästa konferens till en 2 timmars workshop med fokus på att förbättra förmågan att nå uppsatta mål. Fokusera din ledningsgrupp, öka engagemanget i försäljningen, gör ett bättre team av arbetslaget.

Arbetssättet innebär att ledarskap ses som en aktivitet alla bör vara delaktiga i och ger också chefen en möjlighet att engagera sina medarbetare i det mycket viktiga arbetet. Gruppen får snabbt en bild av hur de leder och driver arbetet tillsammans och vilka delar i processen de gemensamt skulle behöva ta tag i för att lösa sin uppgift ännu bättre. Fokus är gruppens förmåga att lösa sin uppgift och under workshopen initierar de en handlingsplan för hur de tillsammans ska bli ännu bättre!

Läs mer här!