Team Alignment Indicator-TAI: Ta tempen på ditt team

Att inte utvecklas är att gå bakåt. Samtidigt är det en utmaning att få in utveckling i en vardag som redan är full med aktiviteter för att lösa uppgiften. Att snabbt få en fingervisning om vad som krävs för att olika team och grupper ska nå sin fulla potential gör det lättare att välja rätt rätt utvecklingsaktiviteter. Det är ingen brist på genomgripande (och dyra) lösningar för detta. Men de är ofta för omfattande för att användas i vardagen.

Ett verktyg som är både kostnadseffektivt och ger teamet vad de behöver är Team Alignment Indicator - TAI. Det är en dialogbaserad självskattning av teamets förmåga att skapa resultat tillsammans. TAI används i dag både fristående och son en del av utvecklingssystem hos större organisationer. Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt har båda valt att välja biort enkäter och utveckla sin verksamhet genom att arbeta mer med dialog. Såhär säger en chef hos en av våra kunder:

"Vi har med hjälp av BasKraft utvecklat ledarskap och organisation. Baserat på tankarna kring Leda och Driva har vi fått insikt i vad som krävs för att lyckas med förändringsprocesser samt en bra plattform för strategiskt arbete. Affärsplaner och mål måste kunna förstås och omsättas av alla medarbetare och där har BasKraft givit oss en knuff i rätt riktning."

Enstaka självskattningar kan beställas från BasKraft och vi hanterar utskick och rapport. De genomförs som en del av ett ordinarie möte. Det kan var ledningsgruppsmöten, vanliga gruppmöten eller projektteam där ledaren för mötet vill ge gruppen en snabb ögonblicksbild av gruppens/teamets självbild av sitt sätt att arbete. Mötesledaren håller i mötet och får instruktioner och presentationsmaterial från oss som stöd för genomförandet. Från att inbjudan landar i eposten till att det finns ett färdigt underlag att disktuera tar det ca 10 minuter. Förutsättningen är att alla deltagare har en smartphone, läsplatta eller dator och kommer åt sin epost. TAI genomförs alltid på sittande möte så svarsfrekvensen är alltid 100 % och svaret rykande färskt.

Väljer men en systemlösning och att själv kontrollerar hela kedjan och ha full tillgång till planering, hantering av deltagare, utskick och rapporter krävs ett årsavtal. Kontakta oss på carl@baskraft.se eller gabriel@baskraft.se för mer info.