Sammanställning av samtliga svar på Team Alignment Indicator Light

Att Leda (de tre övre visarna)
Uppgiften under Leda är att arbetslaget, teamet eller verksamheten ska ha en tydlig riktning för sitt arbete, att alla förstår vad den riktningen innebär och varför den är viktig samt att alla är engagerad, inspirerade och känner lust att nå de överenskomna resultaten. Höga siffror på att Leda visar att det är troligt att gruppen ser en stor mening i sitt arbete. Låga siffror innebär att det är otydligt vad organisationen vill och varför det är viktigt och att intresset för att skapa resultaten är lågt.

Att Driva (de tre undre visarna)
Uppgiften under Driva är att det finns tydliga mål, bra arbetssätt och de ”verktyg” som krävs för att få jobbet gjort. Dessutom är det en uppgift att driva arbetet så att målen nås på tid och med överenskommen kvalitet. Slutligen är det en uppgift under driva att både bra och dåliga prestationer får passande konsekvenser. Höga siffror tyder på god ordning och reda samt en väl fungerande verksamhet. Låga siffror betyder å andra sidan att det är brist på struktur, få gemensamma arbetssätt och små eller inga konsekvenser oavsett om man gör ett bra eller dåligt arbete.

Balansen mellan att Leda och att Driva
Det är viktigt med en god balans mellan Leda och Driva. I många företag är det vanligt att Driva är överrepresenterat medan Leda är underrepresenterat. I värsta fall försöker man kompensera brist på Leda med mer Driva vilket lätt leder till frustrerande kontroll och detaljstyrning. Det är lika illa att försöka kompensera brist på Driva med mer Leda. Det upplevs lätt som flåshurtigt och överoptimistiskt utan verklighetsförankring.

Ett vanligt svar från en grupp är att många delar fungerar och har inget behov av särksild uppmärksamhet och några sticker ut och kräver åtgärd. En utmaning i vardagen är att få syn på dessa områden utan en större insats i tid och engagemang. Med Team Alignment Indicator tar du tempen på situationen på 15 minuter och kan sedan lägga all tid och engagemang på att hantera det som behöver din uppmärksamhet. Det fulla verktyget består av 12 + 12 påståenden och är mer finmaskigt än lightversionen. Det hjälper dig snabbt sätta fingret på frågan så att du kan lägga din energi där det ger bäst effekt.

Är du intresserad av en självskattning för ditt team/arbetslag eller organisation är du välkommen att höra av dig till oss på info@baskraft.se