A passion for sales

Många av oss har säkert sett det i en annons, eller lagt till det i en annons där vi själva söker personal - "Du som brinner för försäljning!" Min fråga är vad som är enklast att uppnå - att hitta någon (eller helst ett helt team) som alltid brinner för försäljning - eller - att använda de vi har och arbeta medvetet på att tända lågan hos dem?

Vi har ibland fått förfrågningar om att komma och öka engagemanget hos en grupp, eller ett helt företag. Att försöka jobba direkt med engagemanget kan lätt bli som att blåsa upp en trasig ballong, så snart man slutar att blåsa så pyser luften ut igen. Engagemang är ett resultat av många olika aktiviteter, bilden nedan visar hur engagemang kan uppstå i processen med att Leda och Driva verksamheten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det hela tar sin början i den gemensamma förståelsen och att vi blir överens om vad som är den gemensamma uppgiften. När det är klart så behöver vi tillsammans ta fram en plan, bestämma mål och mått, genomföra på ett överenskommet sätt och följa upp så att vi ser att vi är på väg åt rätt håll. Gör vi det tillsammans och ger alla chansen att vara delaktiga i processen så har vi goda möjligheter att få ett engagemang, uthålligt över tid. 

Hur skapar vi engagemang kring försäljning?

Målet bör vara att skapa ett engagemang som är långsiktigt hållbart, och som inbegriper alla som är delaktiga. En väg att göra det är att alla kommer överens om HUR de ska arbeta när de säljer, d.v.s. hur ska det gå till, hur ska försäljningsprocessen se ut. Det börjar med att man blir överens om vilken uppgiften är, och hur den processen ska se ut. På vägen dit skapar man en bild av den nuvarande försäljningsprocessen och hur man ska komma från nuläget till det önskade läget. Under resan går det också att identifiera meningsfulla mått och ta fram förslag på åtgärder om man inte är på väg åt rätt håll.Teamet kan också inventera vilka kompetenser som behövs för att det ska fungera och bestämma vilka kompetenser som måste tillföras, och hur det ska gå till - måste vi rekrytera, kan vi utbilda och träna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När det arbetet är slutfört så jobbar säljteamet efter en process som de själva har bestämt hur den ska se ut - då har de alla chansen att brinna för något de själva har valt!