Partners och samarbeten

Ett av BasKrafts verksamhetsområden är skolan. Vi arbetar framför allt på organisationsnivå och med ledarutveckling på alla nivåer i skolan. För att stärka vår förmåga på dessa områden har vi valt att utveckla några strategiska partnerskap inom dessa områden.

 

  BasKrafts samarbeten  
Lexicon University

Lexicon University erbjuder kvalificerade utbildningar med akademiska poäng i samarbete med universitet och högskolor. Samarbetet omfattar bland annat en distansutbildning för skolledare i samarbete med Högskolan Dalarna som ger 7,5 högskolepoäng. Se en film om kursen genom att klicka här.

4C Strategies 4C Strategies är ett världsledande företag inom hantering av risk och stöd för utveckling av organisatorisk förmåga. Tillsammans arbetar vi för att höja skolans förmåga inom systematiskt kvalitetsarbete och kollegialt lärande. 4C Strategies

 

Informationsfilm om kursen Leda och driva utveckling. Distansutbildning i ledarskap i skolan som ger 7,5 högskolepoäng.
Samverkan med Högskolan Dalarna.