Medarbetarsamtal i grupp

Intresset för medarbetarsamtal i grupp är stort. Många har tydligen börjat fundera på om traditionella former för både medarbetarsamtal och medarbetarundersökningar är det mest effektiva sättet att hushålla med både tid om engagemang.

Under de senaste åren har vi arbetat med att utveckla sätt att arbeta som hjälper till att göra medarbetardialogen mer effektiv. Det är framför allt två perspektiv som våra kunder känt behov av att förändra:

  • Korta tiden det tar att få ett meningsfullt beslutsunderlag som går att använda för lärande och förändring.
  • Flytta ägarskapet till resultatet från chefer och ”organisationen” till medarbetarna själva.

Eller som en av våra kunder uttryckte det: ”Vi vill att personalen ska bli både medveten och handlingsbenägen”.

Vårt självskattningsverktyg, Team Alignment Indicator (TAI), skapar underlag för en kvalitativ dialog, är snabbt att använda, lätt att tolka och visar tydligt vilket eller vilka områden teamet känner störst behov av att ta tag i. Hela arbetet från introduktion via självskattning till återkoppling ryms på ca ½ dags arbete per team. Självskattningen hanterar ni helt själva och den tar ca 15 minter totalt från inbjudan till att en rapport finns färdig att disktuera. Den är visuell och har inga långa texter eller komplicerade grafer som ska tolkas.

 

Vad säger de som provat?

Här kan du lyssna på Annica Ingmarsson när hon pratar om medarbetarsamtal i grupp i sin verksamhet. Annica är rektor på Töjnaskolan i Sollentuna.

"Hej

Jag vill bara meddela dig om att jag nu tillämpat medarbetarsamtal bland mina 70 medarbetare i grupp på olika förskolor i mitt område. Det har blivit en succé och ingen kan tänka sig det tidigare enskilda samtalet. Tack för att du gav oss verktygen med din utbildning för oss så vi fick modet att våga prova!"

Epost från förskolechef i större mellansvensk kommun

Vill du veta mer så kontakta oss.