Leda och Driva utveckling i skolan

Leda och Driva

Mål och innehåll

Kursens övergripande mål är att deltagarna, i tillämpad yrkesverksamhet, skall kunna fatta välgrundade beslut avseende utveckling och i ett informerat ledarskap kunna bedriva utvecklingsarbete i praktiken.

Stegen i utbildningen följer den process det innebär att leda och driva utveckling systematiskt. Från att skapa gemensam förståelse och engagemang för uppgiften till att planera, genomföra och följa upp på ett sätt som leder till hög kvalitet.

Kursens upplägg

Kursen ger 7,5 högskolepoäng. Det motsvarar fem veckors heltidsstudier. Denna kurs sträcker sig över ett läsår, från september till maj. Anledningen till den långa genomförandetiden är att deltagarna ska få tillfälle att öva alla ingående delar och sedan reflektera tillsammans med övriga deltagare och kursledningen.

Kursen startar med en heldag då vi träffas och går igenom grunderna i innehållet samt allt praktiskt kring kursen och, viktigast av allt, lär känna varandra lite bättre inför arbetet tillsammans. Vi kommer också dela upp oss i lärteam (tre till fyra personer i varje). Syftet med lärteamen är att ni ska ha några kurskompisar lite närmare för gemensam planering reflektion för era praktikarbeten.

Förinspelade videoföreläsningar avhandlar olika delar av processen att leda & driva utveckling. För varje block finns sker en kunskapskontroll. Den omfattar innehållet i blockets föreläsningar samt anvisade delar av litteraturen och utdelade texter.

Varje månad genomför vi ett webmöte där vi reflekterar på genomförda praktikuppgifter, diskuterar innehållet i aktuellt moment, svarar på frågor samt går igenom nästa moment.

Löpande under kursen kommer ett antal praktikuppgifter delas ut. Dessa uppgifter löser deltagarna tillsammans i sina studieteam. De innebär att deltagarna ska tillämpa kunskaper från kursen i sin vardag. Dess uppgifter ska dokumenteras och lämna in. Examen består av genomförda kunskapskontroller samt dessa inlämningsuppgifter. Betygsskalan är U till VG.

Avslutningsvis genomförs en heldag då vi träffas igen. Till den dagen bjuds representanter från deltagarnas arbetsplats in. Alla deltagare får hålla ett kort föredrag om sitt lärande (för en mindre grupp) och sedan reflektera tillsammans på kursens innehåll och hur den nya kompetensen kommer till användning i deltagarnas vardag.

Anmälan

Utbildningen är en uppdragsutbildning som kan köpas av aktiebolag, myndigheter och kommuner. Om du är intresserad av att gå utbildningen ska du i första hand kontakta din arbetsgivare. Om du vill ha vår hjälp med att beskriva utbildningen för din arbetsgivare så hör av dig så tar vi kontakt med dig för mer info om priser och förutsättningar.