Inget entreprenöriellt lärande utan entreprenöriella lärare - dags att få lite egen kompetensutveckling?

”Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker.” från Skolverkets hemsida.

Det intressanta med Skolverkets definition är att det inte står om det gäller elever eller lärare. Min tolkning är att det gäller båda grupperna. Om det stämmer så behöver lärarna agera entreprenöriellt för att eleverna ska kunna lära sig de önskade förmågorna.

I Finland finns det en verksamhet som heter Team Academy som har utbildat i entreprenörskap på post gymnasial nivå med stor framgång sedan 1993. De har identifierat tre hörnpelare för det entreprenöriella lärandet:

  1. Entreprenöriellt lärande sker genom att göra. Det går inte att prata eller lyssna sig till initiativ eller att omsätta idéer till handling. Det går bara att göra.
  2. Lära genom att göra sker bäst tillsammans med andra. Action – Reflection blir svårt om man inte har någon att reflektera tillsammans med.
  3. Lärandet måste bottna i teori men teori som omsätts i praktik.

Att lära sig bli en entreprenröriell lärare är som sagt svårt att läsa sig till. Därför kommer vi starta en lära-genom-att-göra utbildning i entreprenöriellt lärande under våren 2016. Programmet lämpar sig för grupper av lärare upp till 20 personer och omfattar fyra moment tillsammans med handledare och däremellan aktiviteter tillsammans med de egna eleverna. Utbildningen är lämplig för en skol eller en kommun som väljer att låta fyra grupper om fem lärare från samma enhet gå utbildningen tillsammans.

De fyra momenten heter:

  1. Tänd elden – vad handlar entreprenöriellt lärande om egentligen och vad kan jag åstadkomma med hjälp av rätt synsätt, verktyg och metoder som jag inte lyckas med i vanliga fall?
  2. Teamlärande – hur åstadkommer jag ett kollegialt lärande både med mina egna kollegor och mellan eleverna?
  3. Ledarskap genom teamcoachning – hur agerar jag i egenskap av ledare tillsammans med grupper som jag har ansvar för så att de börjar agera entreprenöriellt?
  4. Teamcoach – vad gör det med mig och mitt eget sätt att tänka och arbeta?

För mer information och intresseanmälan kontakta gabriel@baskraft.s