Går det att göra en Scrum Sprint på den organisatoriska arbetsmiljön?

Frågan låter ganska kryptisk men ha lite tålamod så ska jag förklara hur jag tänker. Men först några summariska definitioner.

Scrum är en utvecklingsteknik från Agilt arbetssätt. Det betyder att en grupp personer med olika roller och kompetens samlas för att lösa ett problem tillsammans (Scrum = klunga och kommer från rugby).

Sprint är en aktivitet som innebär att gruppen koncentrerar sig på en specifik fråga och ägnar en begränsad tid åt att lösa problemet tillsammans.

Organisatorisk arbetsmiljö handlar om att organisationen ska se till att utmaningarna inte är större än att man klarar av dem med befintliga resurser på ett långsiktigt hållbart sätt.

Så frågan i rubriken betyder egentligen: Går det att samla ihop medarbetarna och låta dem arbeta med den organisatoriska arbetsmiljön koncentrerat under några timmar och det ger faktiskt både kort och lång effekt?

För några år sedan skulle jag svarat nej på den frågan men de senaste årens erfarenheter har gjort att jag ändrat uppfattning: det går! Genom att sätta rätt verktyg i händerna på medarbetarna och låta dem prata om det som är viktigt för dem själva när de ska lösa sin uppgift så kan uppnå bra resultat på bara några timmar.

Under de senaste sex åren har vi haft glädjen att arbeta med alla möjliga typer av verksamheter. Det har varit företag, skolor och myndigheter om vartannat men de har alla haft en sak gemensamt: de som  arbetar där är som folk är mest. När de får chansen att prata om det som är viktigt för att göra ett bra arbete så har de alla kopplat på.

Genom att arbeta med självskattning och självanalys i arbetslag och team har vi lyckats korta tiden rejält jämfört med traditionella medarbetarundersökningar och medarbetarsamtal, från månader till timmar. Det verksamheter som har testat säger med en röst att “vi går aldrig tillbaka till de gamla formerna igen”.

Tidsåtgången minskar dramatiskt och den upplevda kvaliteten ökar enligt deltagarna. Mer kostnadseffektivt kan det väl inte bli!

Så Ja, det går att Sprinta sig till en bättre organisatorisk arbetsmiljö så länge man gör det tillsammans och på ett systematiserat sätt med bra verktyg och metoder.