Ett sätt att skapa dialog med sina medarbetare – som faktiskt fungerar!

Gör ni traditionella medarbetarundersökningar? Får ni valuta för era pengar och får ni den utveckling av verksamheten ni vill ha?

Då kan du sluta läsa här!

Många upplever frustration över att det tar lång tid och att all energi går åt till att genomföra mätningen. Det finns ingen kraft kvar att ta tag i resultatet och ofta tar det så lång tid mellan mätningen och rapporten att resultatet inte längre upplevs som relevant.

Vi arbetar med ett antal framsynta företag och myndigheter som har lämnat det traditionella och istället använder vår unika metod för självskattning av grupper.

På mindre än 2 timmar genomför de enkäten, analyserar sitt resultat och sätter en plan för att ta tag i sitt utvecklingsområde. Ni kan sedan enkelt matcha med behov av kompetensutveckling. Från månader till timmar, från statistik till verklig dialog, från frustration till resultat.

Vill du veta mer? Maila mig på carl@baskraft.se eller klicka här för att läsa själv.