Bloggar

Stora gärningar består av många små handlingar, LaoTzu, Taoismens fader

Visst är de märkligt att så mycket stort verkar dyka upp helt plötsligt. Samtidigt vet vi ju att när vi själva är inblandade i något betydande så ligger det mycket arbete bakom att det blir en framgång.

Det är en hel del skola i medierna just nu. Det verkar som ”alla” definierar skolans problem och har lösningar. ”Skolan måste …” Skolan ska bara …” Samtidigt vet vi att skolan är för komplex för att enkla och snabba lösningar ska ge önskvärd effekt. Och det är där citatet från Lao Tzu kommer in.

Medarbetarsamtal i grupp

Ibland säger man lite skämtsamt att en kamel är en häst designad av en kommitté. Första gången jag kom i kontakt med begreppet medarbetarsamtal i grupp så var det häst/kamel skämtet som dök upp i huvudet.

Är framgångsrik försäljning en konstform eller ett systematiskt arbetssätt?

Vad är skillnaden mellan en erfaren och en skicklig säljare? Båda är förmodligen rimligt kompetenta i hantverket. Man blir knappast erfaren säljare om man inte säljer och har gjort det ett tag. Så skillnaden ligger nog inte i att de säljer utan snarare i HUR de säljer. För mig är erfaren är ett tillstånd medan skicklig är ett sätt att tänka och arbeta. Erfaren blir man av att hålla på. Skicklig blir man av att tänka igenom vad man gör, hur man gör det och varför.

Hinner du koncentrera dig?

Det tar ca 20 minuter av lugn och ro för att komma i ett tillstånd där du kan börja fokusera på riktig. Hur ofta får du vara i fred 20 minuter?

Formativ och summativ bedömning – av lärare och rektorer!

Det senaste halvåret har vi jobbat en hel del med arbetslag under rubriken Kollegial formativ bedömning. Det är inte så komplicerat som det låter. Det innebär att kollegor tillsammans planerar, genomför och utvärderar sitt arbete i termer av vilken effekt sättet att arbete har på elevernas lärande. Alltså inte att jag utvärderar dig och du mig, utan att vi utvärderar vårt sätt att arbeta.

När jag beskrev detta för en skolpolitiker tidigare i dag så fick jag frågan om vi också har hittat något sätt att göra summativ bedömning av lärare. Alltså ”sätta betyg”.

Är medarbetarundersökningen värd pengarna?

Uppstår det lärande och den förändring ni skulle vilja? En av Sveriges större myndigheter svarade Nej på den frågan och valde att sluta med traditionella medarbetarundersökningar. I stället tänker de i termer av fokusgrupper kombinerat med självskattning i arbetsgrupper av hur medarbetarna själva uppfattar att de arbetar tillsammans.

De huvudsakliga skälen för detta beslut var dessa:

I morse dök det upp ytterligare en lista med ”great things” …

Den här gången handlade listan om kännetecken hos fantastiska anställda. Bortsett från vilka de tio punkterna är så tycker jag att det är två saker som är intressanta att fundera vidare på. För det första så brukar ordet anställd beskriva ”alla som inte är chefer”. Nu är listan skriven av en person som kallar sig arbetsgivare så den kanske omfattar chefer också, och det är bra.

Varför kör förändringen i diket? Den är ju så logisk och självklar!

“Det måste tas med i beräkningen att det inte finns något svårare att utföra, inget mer osäkert eller mer farligt att hantera än att initiera en ny ordning.”

Niccolò Machiavelli
Fursten, 1513, Kapitel 6

Vem i vår verksamhet ansvarar för att det är meningsfullt att gå till jobbet?

För ett tag sedan skrev jag några tankar om skillnaden mellan lycka och mening. Läs mer här. Poängen var att lycka är ett visserligen bra men ofta ganska kortsiktig tillstånd medan meningsfullhet är ett mer långsiktigt perspektiv som skapar energi över tid. Min gissning är att det flesta verksamheter eftersträvar att meningsfullhet kännetecknar deras verksamhet.

Varför får det jag gör inte den effekt jag tänkt mig?

Under de senaste månaderna har en frågeställning börjat dyka upp på ”radarskärmen” på ett nytt sätt, och det är frågan Varför får det jag gör inte den effekt jag tänkt mig? Den har kommit från lärare och från ledare både i skolan och i näringslivet.

Sidor

Prenumerera på RSS - bloggar