Bloggar

Organisatoriskt lärande. Finns det?

Häromdagen läste jag en intressant definition av lärande. Den ser ut såhär:

”Lärande kan definieras som "varje process som hos levande organismer leder till en varaktig kapacitetsförändring som inte bara beror på glömska, biologisk mognad eller åldrande”.”

Illeris K. (2007): "Lärande". Studentlitteratur

Eftersom det jag arbetar med är organisationer och grupper så stannade jag vid orden ”levande organism”, glömska, mognad och åldrande.

Har du en riktigt bra säljprocess?

Hur kan du veta om du har en bra säljprocess? Får du ett bra resultat? Och är det förutsägbart? Hänger den ihop väl med företagets mål och sätt att arbeta? 

Under ett av mina uppdrag hade vi ingen bra synkning med marknadsföringen och produktionen. Marknadsföringen hade fokus på att långsiktigt bygga varumärke, vi jobbade via telefon med intäkterna som skulle ta oss igenom nästa kvartal. Det var som om vi inte hade riktigt samma agenda. Det som gick att mäta var det som hände, eller inte hände, i form av säljresultat, och ansvaret för det hade man lagt på säljavdelningen.

Vi ska bara …

Det är ganska vanligt att människor vi träffar på säger ”vi måste bara göra det här först, sedan kan vi ta tag i det som är långsiktigt utvecklande”. Om man som vi säljer våra tjänster så kan det naturligtvis vara ett sätt att artigt tacka nej till oss, men vi hör det i så många andra sammanhang också. Får vi bara vår nya organisation på plats så blir det bra sedan. Kommer bara den nya chefen hit så kan vi sätta igång sedan. Vi ska bara …

”In god we trust, all others bring data” (om Lean-HR)

Citatet kommer från W. Edwards Deming, den andliga fadern till Lean och “the Toyota way”. Mr Deming gillade inte att beslut fattades baserade på magkänsla eller tyckande. Han ville ha fakta.

Här kommer lite fakta om medarbetarsamtal och medarbetarengagemang:

Att sälja är en konst!?

I mitt första jobb som försäljningschef hade jag en säljare som hela tiden gick sin egen väg. Han hade kunderna på sina fem fingrar, han vill helst inte göra sambesök och han sålde riktigt bra. Jag försökte få honom att dela erfarenheter med sina kollegor och fick svaret att det inte gick att förklara exakt vad det var han gjorde som var så bra. En sann konstnär som arbetade mycket baserat på sin magkänsla.

Några tankar kring medarbetarsamtal i grupp – från undersökning och samtal en gång om året till löpande dialog

Ämnet har varit uppe tidigare i denna blogg (här) men efter flera intressanta uppdrag med medarbetarsamtal i grupp så finns det anledning att ta upp frågan igen.

Vad innebär kvalitet i försäljningsarbetet?

Vi får ofta frågan om vi kan hjälpa till att göra medarbetarna mer motiverade, och det händer att vi tackar nej. När vi tackar nej är det för att vi ska blåsa luft i en trasig ballong om ni förstår liknelsen. Det är svårt att jobba direkt på motivation och engagemang – de är oftast ett resultat av många olika saker, inte minst av HUR vi arbetar tillsammans och hur vi skapar kvalitet. Två bra ställen att börja på!

Så vad är kvalitet? Ett sätt att definiera det är med följande enkla formel;

“What you see is all there is” (WYSIATI)

Det är nog många som har läst Daniel Kahnemans bok Tänka, snabbt och långsamt vid det här laget. När jag kopplade ihop Kahnemans tankar om att vi har en tendens att agera som om det just jag förstår är hela sanningen med denna artikel http://www.linkedin.com/today/post/article/20130827185129-36052017-put-your-meeting-on-the-wall hände något spännande.

Att arbeta med kvalitet på ett systematiskt sätt

Ämnet är ständigt aktuellt och jag har skrivit om det här förut http://www.baskraft.se/cms/content/vad-menar-vi-med-kvalitet men det finns all anledning att återkomma till frågan. Anledningen att den dök upp just nu är att jag häromdagen fick ett gott exempel på hur en rektor arbetar med systematiskt kvalitetsarbete i samband med skolstarten och upplägget av skolåret.

Han utgick ifrån en ganska enkel formel som ser ut såhär:

K = P x Ko x V eller uttytt i klartext

Sidor

Prenumerera på RSS - bloggar