Bloggar

Utvecklad försäljning

Nästan alla företag som producerar varor eller tjänster har någon form av försäljningsverksamhet och ibland en försäljningsavdelning.

Det finns försäljningsverksamheter där allt fungerar perfekt, och där man når eller överträffar uppsatta mål år efter år. Och så finns det de där man inte gör det. Ofta kan år av framgång följas av magrare år, det som fungerade igår behöver ju inte alltid fungera imorgon. Eller också finns det individer som fortsätter att prestera, men de sammanlagda resultaten är inte längre bra nog.

Antingen eller … eller Både och?

Den här frågan har jag skrivit om tidigare men HBR-artikeln bakom denna länk gjorde den aktuell igen. Frågan denna gång är om chefer ska fokusera på resultat eller människor. Det som gör artikeln lite extra spännande är att den presenterar siffror från forskning.

Ett nytt år – upp till bevis!?

Budgeten är klar och målen är satta. Nu är det dags att leverera. Hur gör du för att säkerställa att ni alla i din organisation är överens om vad ni ska leverera och hur det ska gå till? Även de bäst lagda planerna måste ofta justeras eller helt ändras när de ska genomföras. Konjunkturer ändras, det kommer nya beslut uppifrån, och en hel del fakta är helt enkelt inte kända när vi skriver planen.  Så det är viktigt att förstå vilka ramar som måste finnas på plats för ett framgångsrikt genomförande.

Snabbstarta det nya verksamhetsåret

Vi översvämmas av tips från alla möjliga håll som ska hjälpa oss bli framgångsrika. Löftet brukar vara mer eller mindre uttalat men kan ofta sammanfattas med ”Om du genomför de här punkterna så lyckas du”.

Den mest sedda föreläsningen på TED Talk handlar om skolan

Sir Ken Robinson leder tittarlistan med drygt 20 500 000 visningar av sin presentation om hur skolan dödar elevernas kreativitet. http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html Dels beror det nog på att han är en fantastiskt underhållande talar, dels på att ämnet berör så många av oss. ”Alla” har gått i skolan och alla har sin upplevelse.

Genvägen till bättre kvalitet i skolan går via gemensam syn på uppgiften

Under de senaste fem åren har vi haft möjlighet att arbeta med skolor som vill utvecklas. Det har varit ett otroligt spännande arbete i många skiftande miljöer.

Ger ditt ledarskap den effekt du vill?

Frågan kan vara obekväm att svara på men det kanske är ändå svårare att förstå vilken effekt jag faktiskt har på mina medarbetare.

Det första man måste göra upp med sig själv är naturligtvis vilken effekt man vill ha. Det är ett stort spektra och det är inte helt självklart vilket perspektiv man ska rikta in sig på.

The price is right!

Redan på mitt första arbete så pratade vi om ”value-in-use”, i meningen att en produkt skulle prissättas efter vilken nytta den gjorde för kunden och inte utifrån vad den kostade att tillverka. Jag tyckte ganska ofta att det handlade om att jag inte fick sälja för billigt, vilket kunde göra mitt säljarbete svårare!  Efterhand så förstod jag att varje enskild kund värdesätter det du erbjuder utefter sina egna ramar och sin egen förståelse av vad det är värt.

Vad är opedagogiskt ledarskap i skolan?

Ibland är det kul att vända och vrida lite på begrepp och se vad som händer. Ett begrepp som är aktuellt i skolan är pedagogiskt ledarskap. Går man till ”källan” Skolverket så blir inte svaret entydigt och i skollagen finns inte begreppet. Där står det att rektor leder det pedagogiska arbetet (§2:9). I en text på Skolverkets hemsida handlar det pedagogiska ledarskapet om skolans måluppfyllelse, elevers studieresultat och lärarnas kompetensutveckling.

”Det hänger inte ihop …”

Du har säkert sagt det själv någon gång. För oss har det hänt några gånger den senaste tiden i samband med uppdrag där delar av organisationen inte är i synk med resten. Det som händer är att alla jobbar väldigt mycket men effekten står inte i proportion till arbetsinsatsen. I stället uppstår frustration hos alla inblandade, medarbetarna känner att de inte kommer till sin fulla rätt och kunderna blir inte nöjda.

Sidor

Prenumerera på RSS - bloggar