Bloggar

Ny som chef?

Jag var ny som chef i början av 90-talet och kände att nu var jag chef, och satte fokus på det mål jag hade fått utav min chef. Min bild av HUR det skulle gå till var lite dimmig och VARFÖR de jag jobbade med skulle hänga på var mycket oklart, och jag hade ”ingen aning om” vilka processer som var ute och gick i huvudena på de som jag jobbade med.

Hur är en säljchef en bra ledare?

När man pratar om duktiga ledare så är det ofta kompetenser och egenskaper man pratar om. Men nyttan med gott ledarskap är effekten, att få saker gjort, och då är egentligen mer intressant att prata om aktiviteter – vad är det som blir gjort. 

Har ni en fungerande helhet eller spretar delarna?

"Människor handlar utifrån sin förståelse av verkligheten, snarare än utifrån regler eller budskap. Olika förståelse av uppdraget [uppgiften] inom organisationen leder till olika handlingsrepertoarer och till att medarbetarna utvecklar olika kompetenser."

Jörgen Sandberg 1994

Vi har en gemensam uppgift! Vilka Vi? Vilken uppgift?

Det finns undersökningar som visar att få personer i en verksamhet kan svara på frågan Vilken strategi har ni? Det kan naturligtvis ha många förklaringar men ingen är väl egentligen OK.

Säljer du mer om du får mer resurser?

"Vi har inte de resurser vi behöver, därför kan vi inte göra ett bra arbete." Har du hört det någon gång? Det går att höra i många sammanhang, inte minst inom försäljning.

Tyvärr finns det få bevis för att ökade resurser automatiskt leder till ett bättre resultat. På individnivå går det att se stora skillnader på de som säljer bra och de som lyckas mindre väl. Oavsett distrikt eller andra förutsättningar. Tror du att det kan vara likadant på gruppnivå – grupper som säljer bättre trots att  de yttre förutsättningarna  är sämre?

Vill du höja takten i utvecklingsarbetet som leder till bättre elevresultat? Förbered dig nu för en utvecklande höst.

Skolan får mycket uppmärksamhet just nu. Tyvärr är väl det mesta som får utrymme i media olika olyckskorpar som stämmer in i klagokören kring olika mätningar. Då är det en frisk fläkt att med jämna mellanrum få lite forskningsbevis på att det faktiskt går att göra något åt saken. Och det är inte vad som kablas ut i media. Här är några utdrag ur en intervju i Stockholm stads magasin Lära #5 2013 med skolforskaren Dylan Wiliam:

Hur applicerar du LEAN på ert försäljningarbete?

Lean är ett begrepp som dyker upp i olika sammanhang. Jag funderar lite kring hur det skulle kunna appliceras på försäljning. Att sälja med ett minimum av slöseri - slöseri med tid i form av onödiga eller fel utförda aktiviteter, slöseri med pengar eller andra resurser som leder till onödiga kostnader eller minskad kvalitet.

Från ”en massa HR aktiviteter” till En fungerande helhet!

För ett tag sedan pratade jag med en högre avdelningschef på en myndighet och försökte boka ett möte för att prata om nya former för medarbetardialog. Hans svar var att ”jag får en checklista från HR som jag följer”. Det blev inget möte.

Lönar det sig att investera i teambuilding om man vill bli kreativ på jobbet?

Häromdagen hade jag glädjen att lyssna på Samuel West, psykolog som forskar om kreativitet och ledarskap vid Lunds universitet.

Han hade många roliga exempel på saker han testat som en del av sin forskning. Allt från lösmustascher och att fylla konferensbordet med sockervadd till mindre fysiska former att skapa glädje. Samuels slutsats från sina experiment och observationer är att fysisk lekfullhet är svår att omsätta i praktisk kreativitet i arbetet.

De tio vanligaste ledarskapsteorierna (och kanske en elfte)

Förra veckan fick jag ett mail med en länk till en underhållande video om de tio vanligaste ledarskapsteorierna. Det antyder att det finns några till …

Sidor

Prenumerera på RSS - bloggar