Bloggar

Finns det mer eller mindre omodernt ledarskap?

Stefan Svenningsson och Mats Alvesson har skrivit en liten lättläst bok som heter Ledarskap. De visar utvecklingen de senaste 100 åren på ett enkelt sätt och ger en bild av hur olika sätt att se på ledarskap först blev moderna och sedan ersatts av andra, modernare synsätt. De nya orienteringarna försökte hela tiden lösa de föregåendes tillkortakommanden. Alla orienteringarna har sina forskare och förespråkare så det är inte så enkelt att hitta sin egen syn på vad ledarskap är och bör vara. Såhär ser listan ut:

En röst från verkligheten om medarbetarsamtal i grupp och andra utvecklingsaktiviteter i skolan

2012 startade vi ett samarbete med en skola i Sollentuna. Tillsammans experimenterade vi och tog fram ett sätt att arbeta systematiskt med utveckling. Det var ett spännande arbete som skolledningen och arbetslagsledarna var involverade i.

Tålmodigt har Annica Ingmarsson, rektor på Töjnaskolan, och hennes kollegor jobbat på och succesivt har effekterna kommit.

Dags att sluta ”brainstorma” och i stället vara kreativa på riktigt?

Den 5 augusti sände P1:s Kropp & Själ ett program som hette Ska vi sluta brainstorma? Just aktiviteten brainstorming ifrågasätts som metod och forskare menar att det finns bättre sätt att få ut mer kreativitet av en grupp än just den metoden.

Ca 2 500 medarbetare har uttalat sig: Vi har inte en gemensam syn på vad vi ska åstadkomma och hur det ska gå till

Mer hjälp av vårt självskattningsverktyg TAI har ca 2 500 personer bedömt vad som hindrar dem som team att göra ett riktigt bra jobb. Två saker sticker ut som åsidosatta. Den första är att de inte anser att de har en gemensam syn på vad som ska åstadkommas och hur det ska gå till. Den andra är att de inte arbetar tillräckligt mycket med kollegial feedback.

De två hänger naturligtvis ihop. Vet vi inte vart vi ska så är det svårt att ge feedback.

Kunden har inte alltid rätt

I varje fall inte om man får tro VINNOVA:s rapport VR 2009:07 Den tjänstedominanta logiken. Tankarna är inte dagsfärska och i rapporten redovisas källor som går tillbaka till 1950-talet. Men lika fullt är frågan högaktuell.

Vad är det för värde i en produkt eller tjänst som användaren inte uppfattar som värdefull när den används?

En iPod som ligger i lådan utan att användas eller en rapport som produceras under stor möda men ingen läser eller ingen använder lösningarna som rapporten beskriver. Båda är exempel på mer eller mindre värdelösa företeelse.

Att Leda & Driva utveckling i skolan

Vintern 2012-2013 startade vi en diskussion med några kunder inom den kommunala skolan. Diskussionen handlade om behovet av förändrings-, och utvecklingskompetens i skolans värld. Ny skollag, nya läroplaner och nya karriärvägar var några av anledningarna. Nu finns kursen och den ger högskolepoäng. Från idé till färdig kurs med många deltagare på ca 1,5 år känns som en seger!

Medarbetarundersökningar eller inte – debattens vågor går höga i SvD

Det har pågått ett utbyte av åsikter om medarbetarundersökningars värde på Brännpunkt i SvD ett tag. Olika parter argumenterar för sin ståndpunkt och åsikt står mot åsikt. Det finns väldigt många teorier om vad vi ska mäta för att få relevanta svar som vi sedan kan agera på och därmed bli framgångsrika. Alla lika logiska ur sitt perspektiv.

Vilka - av de 2 328 recepten - har ni använt för att koka ihop er organisations framgång?

  • 3 dimensions of strategic change?
  • 4 factors of brand value?
  • 5 C ’s for marketing strategy?
  • 6 categories of quality?
  • 7 habits?
  • 8D problem solving?
  • 14 principles for management?

Försäljningschef eller Ledare för försäljning?

Att leda och driva en verksamhet är två olika uppgifter. Ingen av dem är viktigare än den andra utan det är tvärt om så att båda måste fungera lika väl och i balans med varandra.

Det finns ingen brist på listor med bra ledares/chefers egenskaper och kompetenser och varför just den ena eller den andra egenskapen är bra.

För medarbetarna är det nog bra att ha en kompetent chef med rätt profil, men det som är ännu viktigare är kanske vad de GÖR - vilka chef-, och ledaraktiviteter som genomförs och hur de går till.

11 vanor hos en riktigt dålig chef

Som en motvikt till alla listor med saker som en chef ska vara eller göra för att bli framgångsrik kommer här ett alternativ: 11 vanor hos en riktigt dålig chef.

Sidor

Prenumerera på RSS - bloggar