Bloggar

Skolutveckling, arbetslag och medarbetarskap

I landets alla skolor pågår ett ständigt utvecklingsarbete. Det är många olika delar som ska gå ihop och fungera väl. Kvalitet, jämställdhet, samarbete med föräldrar och den kommunala skolledningen, utvecklingen av skolans profil med mera. Kraven kommer från Skolverket, kommunen, föräldrarna och även från de olika elevernas behov. BasKraft Skola är ett verktyg framtaget för att förbättra de sätt på vilket vi leder och driver projekt inom skolan. BasKraft Skola blir ett bra stöd för att säkra utvecklingsprocesser i en skola, t.ex arbetslagsutveckling.

Balans, vadå balans?

Balans är ett intressant begrepp. Det används i många olika sammanhang; balans i livet, Balanced Score Card, Yin/Yang och så vidare. Gemensamt för dem alla är väl att de beskriver ett positivt tillstånd som är eftersträvansvärt.
 
Samtidigt finns det de som menar att bara döda system är fullständigt i balans. I ett sådant system står allt stilla eftersom det har mekanismer som håller det i balans så att inget förändras eller så finns det ingen rörelse som kan sätta det i obalans.
 

"Två tredjedelar av alla svenska företag och organisationer misslyckas med sina projekt"

En undersökning som KPMG genomförde 2007 (Att lyckas med projekt) konstaterar att två tredjedelar av alla svenska företag och organisationer misslyckas med sina projekt. Deras slutsats är att det saknas resurser och projektledning.
 
Att brist på resurser kommer upp är knappast en överraskning men det finns anledning att ifråga den slutsatsen. I andra sammanhang vi tittat på är det den valigaste ursäkten eftersom man inte klarar av eller vill se sina egna brister.
 

När är det enkelt att vara chef/ledare?

Jo när allt flyter på och teamet/avdelningen vet vad de ska göra, hur det ska gå till och peppar varandra. De har en plan och tydliga mål som de driver mot och alla ger varandra feedback på både bra och dåliga prestationer. Lite enkelt uttryck kan man säga att de tar chefskap/ledarskap över sig själva och uppgiften.

Oväntat bra resultat kan vara obegripliga - men behöver inte vara det.

Det finns företag som ser ut att nå oväntade resultat hela tiden, och så finns det företag som, vad de än gör, aldrig tycks nå dit de vill. Ibland har de enorma resurser i form av kompetens och tillgångar, och ändå når de inte hela vägen fram. Det är som ett fotbollslag som, trots att de har de bästa spelarna i världen, ändå inte vinner de stora turneringarna.
 
Man kan fråga sig vad som behöver hända för att få ut mer av en sådan organisation? Vilka är knapparna man måste trycka på?
 

Är bättre medarbetarskap eller mer resurser skolans behov?

Det är en urgammal diskussion; "Vi har inte de resurser vi behöver, därför kan vi inte göra ett bra arbete." Den pågår i många sammanhang, bland annat i skolan.
 
Tyvärr finns det få bevis för att ökade resurser automatiskt leder till bättre resultat. Däremot finns det exempel på verksamheter som, trots dåliga förutsättningar i form av både små resurser och utsatt miljö, klarar av att driva framgångsrika verksamheter.
 
Lösningen är både enkel och svår. Det enkla är att säga ”använd resurserna bättre”, det svåra är att faktiskt göra det.
 

Är den årliga medarbetarundersökningen ett strategiskt eller operativt verktyg?

Med jämna mellanrum träffar jag chefer på olika nivåer som är kritiska till medarbetarundersökningar. Deras kritik kan se lite olika ut men brukar innehålla tre ämnen:
·         det är svårt att omvandla resultatet till aktiviteter
·         det är lång tid mellan man svarade och får resultatet
·         oavsett vad vi gör får vi samma svar
 

Går det att ha en Lean företagskultur?

Ursprunget till Lean är att man i Japan efter andra världskriget skulle försöka återskapa en industri med ytterst begränsade tillgångar. De ville naturligtvis åstadkomma mesta möjliga med vad de hade så uppfinningsrikedomen blev stor.

Överchefad och underledd?

"A soldier will fight long and hard for a bit of colored ribbon." Napoleon Bonaparte

Sidor

Prenumerera på RSS - bloggar