Bloggar

Bredbandsjesus leder

Jag använder beteckningen ”bredbandsjesus” med lite motvilja, eftersom den känns lite nedsättande, och jag tycker egentligen att Jonas Birgersson förtjänar att hyllas som den internetpionjär han är. Nu är Labs 2 på väg att avnoteras, 

Gå på ledarskapskurs eller träna ledarskap på jobbet?

 
Hur lär man sig att cykla? Jo genom att cykla. Det är ingen som tvekar på att det fungerar på det sättet. Naturligtvis kan man förbereda sig på olika sätt, men det går inte ”göra rörelserna” bredvid cykeln och sedan sätta sig upp och lyckas.
 

Är skolan en lärande organisation?

 
Frågan kan låta lite konstig eftersom skolan har som huvuduppgift att arbeta med lärande. Det är dock en skillnad mellan att vara en lärande organisation och att vara duktig på barns lärande. Lite förenklat kan man säga att det är två olika spår av lärande. Det ena spåret är elevernas lärande som syftar till att de ska få med sig kunskaper i olika ämnen samtidigt som de utvecklas till bra samhällsmedborgare. Det andra spåret är skolans personals lärande för att öka sin förmåga att driva en så bra skola som möjligt.
 

Vad innebär det att konkurrensutsättas som kommunal skola?

Häromdagen träffade jag en ledning för en skola som drabbats av verkligheten. Deras utbildningsområde är viktigt för Sveriges framtid men de slår inte riktigt igenom hos eleverna som en attraktiv utbildningsplats.
Eftersom min egen äldste sons gymnasieval just har avslutats så har jag känt på vad denna, delvis nya, verklighet innebär. Utbudet av olika skolor och utbildningsformer är stort och alla positionerar sig friskt.

Vad gör en bra ledare?

Att leda och driva en verksamhet är två olika uppgifter. Ingen av dem är viktigare än den andra utan det är tvärt om så att båda måste fungera lika väl och i balans med varandra.
 
I många sammanhang diskuteras ledares/chefers egenskaper och kompetenser och hur dessa påverkar en organisations förmåga att skapa resultat. Dess frågor är väl behandlade och det finns väl utarbetade kompetenskataloger för ledarskapskompetenser som på ett bra sätt hjälper ledare/chefer att utveckla sin förmåga.
 

Hur var det att vara ny chef på 90-talet? (och är det någon skillnad i dag?)

”Jag kände att nu var jag chef, och satte fokus på det mål jag hade fått utav min chef. Min bild av HUR det skulle gå till var lite dimmig och VARFÖR de jag jobbade med skulle hänga på var mycket oklart, och jag hade ”ingen aning om” vilka processer som var ute och gick i huvudena på de som jag jobbade med. Hade jag inte varit ung och 100 % övertygad om min egen förträfflighet så hade jag förmodligen varit livrädd...

 

Vad ska en entreprenöriell skola bli riktigt bra på att GÖRA?

Nya skollagen kräver att skolan blir mer entreprenöriell. Vad betyder det?
 
Det talas en hel del skrivet om entreprenörers förmågor och det finns listor i flera olika former på vilka kompetenser en entreprenör har. Däremot är det inte lika gott om beskrivningar av vad entreprenöriella organisationer är duktiga på att göra. Här är ett förslag:
·         skapa lösningar som är värdefulla
·         få organisationen att förstå värdet av lösningen
·         skapa och upprätthålla engagemang över tid
·         förvandla idéer till genomförbara planer

Vad motiverar barn i skolan?

I vuxenvärlden är det styrkan i dina styrkor, inte svagheten i dina svagheter, som avgör din framgång.
 
Nya skollagen säger att varje barn ska nå sin fulla potential. Det borde betyda att det är skolans uppgift att hjälpa eleverna hitta sina styrkor och förstå sina svagheter och sedan bygga lärandet på den kunskapen.
 

Orsak och verkan i skolan

Diskussionen är gammal: det är brist på resurser som gör att vi får de resultat vi får. Den finns i näringslivet och den finns i icke kommersiella verksamheter. Tyvärr finns det ingen forskning som visar att det är just resursernas storlek som är svaret på frågan Vad skapar resultat med hög kvalitet? Däremot finns det forskning som visar att det är andra saker som styr än storleken på resurserna.
 

Är bra ledarskap samma sak som duktiga chefer, och hur kan man coacha chefer i ledarskap?

Är bra ledarskap samma sak som duktiga chefer?
När man pratar om duktiga ledare så är det ofta kompetenser och egenskaper man partar om. Men nyttan med gott ledarskap är effekten, att få saker gjort, och då är egentligen aktiviteter mycket intressantare att prata om.
 
Om jag är chef och en duktig kommunikatör så kommunicerar jag bra, men om jag är mindre duktig på att kommunicera så måste jag ändå se till att kommunikationen fungerar. Så oavsett min egen kompetens så är det i slutändan aktiviteten kommunikation som räknas – egen eller andras.

Sidor

Prenumerera på RSS - bloggar