Bloggar

Vad menar vi med kvalitet?

När frågan ställs så brukar den leda till två typer av svar. Det ena utgår från att det finns något som är objektivt bäst eller rätt och att det går att beskriva. Det andra svaret brukar landa i ”det beror på …”. Även filosoferna brottas med frågan, så den är inte helt enkel att svara på. Oavsett vilket som är den riktiga definitionen så behöver en verksamhet ha ett sätt att arbeta med kvalitet som fungerar i vardagen, och som skapar den nytta som kunder och andra intressenter är villiga att betala för.

Vanligt sunt förnuft är knepigare än man tror - om "sense making" och "sense giving" i ledarskapet

Funderar vidare på ledarskapets sunda förnuft, i korsdraget mellan forskning och vardagsfnurror. När det gäller att vara både strategisk och operativ ledare, så handlar det om att hantera ett eget strategiskt tankearbete med tidsperspektiv i framtiden, samtidigt som vardagens omedelbara frågor pockar på omedelbar handling. Det förflutna spelar också sin roll i hur vi driver verksamhet, där traditioner, kultur eller rutiner som utvecklats över tid och som sitter i verksamhetens väggar eller i människornas undermedvetna som mönster eller raster för hur saker ska skötas.

Hur många strategier kan ett företag ha?

Affärsstrategi, marknadsstrategi, säljstrategi, HR strategi. Buden är många på vilka strategier det kan finnas i ett företag.

Ett sätt att starta är att bestämma vad man menar med strategi. Här är några definitioner (från Strategy Safari, Mintzberg et alt. 1998): en plan, ett mönster som ger förutsägbarhet över tid, en position eller ett perspektiv. Dessutom beskriver Mintzberg tio olika strategiskolor som alla har sina förespråkare och sina konsekvenser för definitionen.

Oavsett hur man definierar strategi så kvarstår frågan, Hur många strategier kan ett företag ha?

Vad skulle du göra om du visste att du inte kunde misslyckas?

29 oktober 1969 sändes det första meddelande över det som i dag är internet. Det som kom fram var de två första bokstäverna av ordet ”log-in” innan en buffert överbelastades och stängde systemet. I dag skickar ca två miljarder användare miljoner meddelanden över hela jordklotet varje minut.

Välkommen Ulrika

 

Ulrika Lundquist är skolledare, lärarfortbildare och genuspedagog från Uppsala, och har lärt och levt skola och dess utveckling under drygt femton år. Tack vare alla kloka kollegor och skickliga medarbetare, samt framför allt det ständigt utvecklande arbetet med människor i lärande, har hon samlat på sig erfarenhet och kunskap om hur skolans arbete kan stödjas till utveckling och framgång.

Det pedagogiska ledarskapet – ett begrepp om vision och verklighet

Begreppet ’pedagogiskt ledarskap’ lanseras som något nytt, något som framför allt rektor ska utöva för att få fart på skolans resultat och utveckling. Uttrycket fyller dock snart pensionär och innefattar betydligt mer än att rektor ska slita sig från skrivbordet. Vad innebär ett pedagogiskt ledarskap för Dig?

Vad är en relevant konsekvens?

Vissa människor får hur mycket som helst gjort medan andra inte lyckas alls. Det finns många som försöker förklara varför och sedan göra fina rekommendationer till andra som vill få mycket gjort. ”Tre sätt att bli framgångsrik”. ”Gå ner i vikt före sommaren”. ”Sluta röka på två veckor”. Vilja finns att få till det önskade läget men inte att göra det som krävs för att ta sig dit.

Försöker man hitta en gemensam nämnare i allt detta så verkar det vara självdisciplin. Några har det, andra inte.

”Ibland verkar det inte som vi har samma verklighetsbild.”

 

Har du någonsin tänkt så när en kollega gör, tänker eller säger något obegripligt?

En av hörnpelarna i ett gott ledarskap är att det finns vad man på engelska kallar ”alignment” i en organisation. På svenska skulle det bli något i stil med att alla delar av verksamheten hänger ihop på ett sätt som gör att allt och alla arbetat mot samma mål.

På rubriknivå så behöver en organisation få till ”alignment” av dessa perspektiv i denna ordning:

Ledaren leder och chefen driver, eller..?

 

Får man tro John P. Kotter är chef-, och ledarskap ”två distinkta och kompletterande system av aktiviteter (What leaders really do, Best of HBR, December 2001). I samma artikel konstaterar han att amerikanska företag generellt är överchefade och underledda.

Det vill säga att chefsaktiviteterna är överrepresenterade på bekostnad av ledaraktiviteterna. Våra erfarenheter är att det stämmer även för svenska företag.

"Culture eats strategy for breakfast" (Peter Drucker) har bevisat sig igen

 
”Vi kan analysera allt – finansiella tillgångar, kundbas, strategi men vi är riktigt dåliga på ledarskapsbiten. Och ändå är det vad som fäller eller lyfter bolaget.” Detta är vad VD:n för ett Amerikanskt riskkapital bolag lärt sig efter att ha köpt 35 bolag och tvingats byta ut ledningen i 60 % av dem.

Sidor

Prenumerera på RSS - bloggar