Bloggar

Data i överflöd men brist på förståelse för vad den betyder

Häromdagen pratade jag med en skolledare om dilemmat att svenska barn är ganska duktiga på att beskriva men sämre på att förklara. I ett annat sammanhang så var det en lärare som sa ”vi samlar tonvis med information men vi analyserar den aldrig” och i förra veckan var det en lärare som klagade över att behöva dokumentera en massa om allt möjligt utan att se nyttan med att lägga sin dyrbara tid på den aktiviteten.

Förändringsformeln

Formula for Change är skapad i sin ursprungliga form av Richard Beckhard och David Gleicher. Formeln är ett sätt att beskriva de beståndsdelar som behöver hanteras för att öka chansen att ett förändringsarbete blir framgångsrikt.

Mi x Vi x FRS > OM

Hur får jag medarbetare att bry sig?

Ungefär var annan svensk vill byta jobb inom två år. Från andra sammanhang vet vi att ungefär hälften av dessa vill byta för att de inte känner sig uppskattade. Samtidigt visar annan statistik att 82 % av de som byter leverantör gör det på grund av ointresse från leverantören eller dåligt bemötande. (Evert Gummesson, Professor emeritus, Stockholms universitet).

Vår hypotes är att det finns ett orsak-verkan samband här.

Hur hänger Hattie och McKinsey ihop?

Skolans utmaningar finns på systemnivå. Det är en komplex miljö med många intressenter – ofta engagerade – som inte alltid drar åt samma håll. Vill man förändra ett skolsystem så krävs det att man får ihop många spretiga delar till en fungerande helhet.

Samtidigt finns skolans utmaningar på detaljnivå. I relationen mellan lärare och elev. Hur hänger dessa två ihop? Är de oförenliga?

Är man född till entreprenör eller går den förmågan att utveckla?

Frågan är gammal och det finns förespråkare för båda perspektiven. Häromdagen hittade jag en bloggpost hos Harward Business Review som på ett bra sätt argumenterade för att det faktiskt går att utveckla sin entreprenöriella förmåga. http://blogs.hbr.org/tjan/2012/08/can-entrepreneurs-be-made.html

Till att börja med har man identifierat fyra egenskaper som ofta kännetecknar entreprenörer: Hjärta, Smart, Mod och Tur.

Opedagogiskt ledarskap?

Frågan är inte så konstig som den kanske verkar. Inom skolan pratar man om det pedagogiska ledarskapet och det råder delade meningar om värdet av att använda ordet pedagogisk i samband med ledarskap. Det missleder nämligen till att tro att ledarskap är något annat i skolan än vad det är i resten av tillvaron.

Men vänder man på steken och försöker beskriva motbilden – opedagogiskt ledarskap – händer det en del intressanta saker.

Varför leder belöning till sämre resultat?

I bifogade video går Dan Pink igenom varför belöningssystem leder till sämre resultat.

Snabbaste vägen till förändring och utveckling?

För ett tag sedan träffade jag en utbildningsdirektör som berättade om utmaningen i en skola att höja elevernas betyg i matte. Vid en djupare analys visade det sig att eleverna kunder beskriva men inte förklara. Åtgärden blev att träna elevernas förmåga i att förklara vad, hur och varför. Den träningen skedde på lektionerna i svenska. Resultatet blev bättre betyg i både svenska och matte.

Går det att planera? Allt ändrar sig ju ändå!

Häromdagen hade vi ett möte med ett företag som är experter på mjukvara för projekthantering. En av de saker vi pratade om var olika kategoriers behov av förståelse och hur svårt det är att tillfredsställa alla. En projektledare behöver kontroll på detaljnivå medan en person som är marginellt involverad i projektet behöver en helt annan information.

Ensam är stark, eller …?

I de flesta sammanhang där man läser om entreprenörer så är det antingen uttalat eller underförstått att det handlar om en person som är entreprenöriell. Ändå är det absolut vanligaste läget att det är flera människor tillsammans som behöver vara entreprenöriella tillsammans.

I en artikel jag läste nyligen så listades fyra egenskaper som en entreprenör måste ha. Du har säkert sett samma eller andra listor med motsvarande egenskaper. De fyra som räknades upp denna gång var: Drömmare, Tänkare, Historieberättare och Ledare.

Sidor

Prenumerera på RSS - bloggar