Blogg för Gabriel

Sluta kämpa mot din verksamhets kultur

I en HBR bloggpost nyligen skriver författarna om ett företag som underpresterade rejält. De försökte vända sin utveckling med hjälp av en rad VD:ar som misslyckades innan det kom en som förstod hur man leder och driver förändring.

Beskrivningen av vad han gjorde kan uppfattas som grundkurs 1A men vår erfarenhet är det är just det enkla grundläggande som är nyckeln till framgång.

Hur mycket betyder din personlighet och vilken är bra att ha?

Personligheten betyder allt säger vissa och antyder att man ska vara utåtriktad och nätverkande för att lyckas i det moderna samhället. ”Det är inte vad du kan som avgör om du lyckas, det är vem du känner.”

Samtidigt finns det de som påstår att mellan 30 och 50 procent av den arbetande befolkningen (Susan Cains i ett inslag på TED) är introverta och drivs av andra saker en det som är framgångsreceptet i nätverksekonomin.

Vilken företagskultur gör det enkelt att vara ledare?

Det enkla svaret är ”en kultur som kännetecknas av ömsesidigt beroende ledarskap” om man får tro ett forskningsarbete som genomfördes 2008 av Center for Creative Leadership (www.CCL.org)*.

Vad vill du helst ha? Ett gäng hungriga säljare eller ett effektivt säljteam?

Alla har vi hört historien om säljaren som gör affär efter affär och möter sina mål men samtidigt ställer till så mycket arbete för organisationen att nettot blir ren förlust. Ibland beror det på att fel saker belönas men det är troligare att problemet ligger i hur säljaren ser på begreppen ”Vi” och ”Uppgift”. Så i den bästa av världar är svaret på frågan i rubriken ”både och” men för att det ska hända krävs det en hel del arbete.

Varför är det snabbare tillväxttakt i ”emerging markets”?

I ett nyhetsbrev från ett av världens stora konsultföretag kan man läsa om skillnaden i tillväxt mellan företag i ”emerging markets” och ”developed markets”. En av orsakerna finns väl i begreppen emerging/developed men konsultföretagets undersökning visar att i tillväxtmarknader så:

Vad kallar vi Faktor X?

Under det senaste året har vi haft tillfälle att arbeta med flera olika typer av verksamhet. Den gemenamma nämnaren har hela tiden varit Hur de arbetar.

Såhär har några av uppdragen sett ut:

Om skillnaden mellan Ledare och Ledarskap

Letar man efter definitioner av ordet Ledare så är förklaringarna alltid kopplade till en person. Söker man i stället på Ledarskap så försvinner personen från förklaringarna och i stället dyker aktivitet upp som en gemensam nämnare. Samma gäller för Chef och Chefskap.

Så om Chef/Ledare är titlar på en roll så är Chefskap/Ledarskap aktiviteter som krävs i alla sammanhang där ett specifikt resultat ska åstadkommas. Vi menar, som många andra, att dessa aktiviteter är något som alla medarbetare kan och ska involvera sig i.

Så de riktigt intressanta frågorna är:

Med vilka linser tittar vi på världen och vad ser vi? Samma bild?

Alla har vi väl hamnat i situationen att vi upplevt en situation på helt olika sätt som en annan person som också var med.

Vad menar vi med kvalitet?

När frågan ställs så brukar den leda till två typer av svar. Det ena utgår från att det finns något som är objektivt bäst eller rätt och att det går att beskriva. Det andra svaret brukar landa i ”det beror på …”. Även filosoferna brottas med frågan, så den är inte helt enkel att svara på. Oavsett vilket som är den riktiga definitionen så behöver en verksamhet ha ett sätt att arbeta med kvalitet som fungerar i vardagen, och som skapar den nytta som kunder och andra intressenter är villiga att betala för.

Hur många strategier kan ett företag ha?

Affärsstrategi, marknadsstrategi, säljstrategi, HR strategi. Buden är många på vilka strategier det kan finnas i ett företag.

Ett sätt att starta är att bestämma vad man menar med strategi. Här är några definitioner (från Strategy Safari, Mintzberg et alt. 1998): en plan, ett mönster som ger förutsägbarhet över tid, en position eller ett perspektiv. Dessutom beskriver Mintzberg tio olika strategiskolor som alla har sina förespråkare och sina konsekvenser för definitionen.

Oavsett hur man definierar strategi så kvarstår frågan, Hur många strategier kan ett företag ha?

Sidor

Prenumerera på RSS - Blogg för Gabriel