Blogg för Gabriel

Den mest sedda föreläsningen på TED Talk handlar om skolan

Sir Ken Robinson leder tittarlistan med drygt 20 500 000 visningar av sin presentation om hur skolan dödar elevernas kreativitet. http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html Dels beror det nog på att han är en fantastiskt underhållande talar, dels på att ämnet berör så många av oss. ”Alla” har gått i skolan och alla har sin upplevelse.

Genvägen till bättre kvalitet i skolan går via gemensam syn på uppgiften

Under de senaste fem åren har vi haft möjlighet att arbeta med skolor som vill utvecklas. Det har varit ett otroligt spännande arbete i många skiftande miljöer.

Ger ditt ledarskap den effekt du vill?

Frågan kan vara obekväm att svara på men det kanske är ändå svårare att förstå vilken effekt jag faktiskt har på mina medarbetare.

Det första man måste göra upp med sig själv är naturligtvis vilken effekt man vill ha. Det är ett stort spektra och det är inte helt självklart vilket perspektiv man ska rikta in sig på.

Vad är opedagogiskt ledarskap i skolan?

Ibland är det kul att vända och vrida lite på begrepp och se vad som händer. Ett begrepp som är aktuellt i skolan är pedagogiskt ledarskap. Går man till ”källan” Skolverket så blir inte svaret entydigt och i skollagen finns inte begreppet. Där står det att rektor leder det pedagogiska arbetet (§2:9). I en text på Skolverkets hemsida handlar det pedagogiska ledarskapet om skolans måluppfyllelse, elevers studieresultat och lärarnas kompetensutveckling.

”Det hänger inte ihop …”

Du har säkert sagt det själv någon gång. För oss har det hänt några gånger den senaste tiden i samband med uppdrag där delar av organisationen inte är i synk med resten. Det som händer är att alla jobbar väldigt mycket men effekten står inte i proportion till arbetsinsatsen. I stället uppstår frustration hos alla inblandade, medarbetarna känner att de inte kommer till sin fulla rätt och kunderna blir inte nöjda.

Organisatoriskt lärande. Finns det?

Häromdagen läste jag en intressant definition av lärande. Den ser ut såhär:

”Lärande kan definieras som "varje process som hos levande organismer leder till en varaktig kapacitetsförändring som inte bara beror på glömska, biologisk mognad eller åldrande”.”

Illeris K. (2007): "Lärande". Studentlitteratur

Eftersom det jag arbetar med är organisationer och grupper så stannade jag vid orden ”levande organism”, glömska, mognad och åldrande.

Vi ska bara …

Det är ganska vanligt att människor vi träffar på säger ”vi måste bara göra det här först, sedan kan vi ta tag i det som är långsiktigt utvecklande”. Om man som vi säljer våra tjänster så kan det naturligtvis vara ett sätt att artigt tacka nej till oss, men vi hör det i så många andra sammanhang också. Får vi bara vår nya organisation på plats så blir det bra sedan. Kommer bara den nya chefen hit så kan vi sätta igång sedan. Vi ska bara …

”In god we trust, all others bring data” (om Lean-HR)

Citatet kommer från W. Edwards Deming, den andliga fadern till Lean och “the Toyota way”. Mr Deming gillade inte att beslut fattades baserade på magkänsla eller tyckande. Han ville ha fakta.

Här kommer lite fakta om medarbetarsamtal och medarbetarengagemang:

Några tankar kring medarbetarsamtal i grupp – från undersökning och samtal en gång om året till löpande dialog

Ämnet har varit uppe tidigare i denna blogg (här) men efter flera intressanta uppdrag med medarbetarsamtal i grupp så finns det anledning att ta upp frågan igen.

“What you see is all there is” (WYSIATI)

Det är nog många som har läst Daniel Kahnemans bok Tänka, snabbt och långsamt vid det här laget. När jag kopplade ihop Kahnemans tankar om att vi har en tendens att agera som om det just jag förstår är hela sanningen med denna artikel http://www.linkedin.com/today/post/article/20130827185129-36052017-put-your-meeting-on-the-wall hände något spännande.

Sidor

Prenumerera på RSS - Blogg för Gabriel