Blogg för Gabriel

Ca 2 500 medarbetare har uttalat sig: Vi har inte en gemensam syn på vad vi ska åstadkomma och hur det ska gå till

Mer hjälp av vårt självskattningsverktyg TAI har ca 2 500 personer bedömt vad som hindrar dem som team att göra ett riktigt bra jobb. Två saker sticker ut som åsidosatta. Den första är att de inte anser att de har en gemensam syn på vad som ska åstadkommas och hur det ska gå till. Den andra är att de inte arbetar tillräckligt mycket med kollegial feedback.

De två hänger naturligtvis ihop. Vet vi inte vart vi ska så är det svårt att ge feedback.

Kunden har inte alltid rätt

I varje fall inte om man får tro VINNOVA:s rapport VR 2009:07 Den tjänstedominanta logiken. Tankarna är inte dagsfärska och i rapporten redovisas källor som går tillbaka till 1950-talet. Men lika fullt är frågan högaktuell.

Vad är det för värde i en produkt eller tjänst som användaren inte uppfattar som värdefull när den används?

En iPod som ligger i lådan utan att användas eller en rapport som produceras under stor möda men ingen läser eller ingen använder lösningarna som rapporten beskriver. Båda är exempel på mer eller mindre värdelösa företeelse.

Att Leda & Driva utveckling i skolan

Vintern 2012-2013 startade vi en diskussion med några kunder inom den kommunala skolan. Diskussionen handlade om behovet av förändrings-, och utvecklingskompetens i skolans värld. Ny skollag, nya läroplaner och nya karriärvägar var några av anledningarna. Nu finns kursen och den ger högskolepoäng. Från idé till färdig kurs med många deltagare på ca 1,5 år känns som en seger!

Medarbetarundersökningar eller inte – debattens vågor går höga i SvD

Det har pågått ett utbyte av åsikter om medarbetarundersökningars värde på Brännpunkt i SvD ett tag. Olika parter argumenterar för sin ståndpunkt och åsikt står mot åsikt. Det finns väldigt många teorier om vad vi ska mäta för att få relevanta svar som vi sedan kan agera på och därmed bli framgångsrika. Alla lika logiska ur sitt perspektiv.

Vilka - av de 2 328 recepten - har ni använt för att koka ihop er organisations framgång?

  • 3 dimensions of strategic change?
  • 4 factors of brand value?
  • 5 C ’s for marketing strategy?
  • 6 categories of quality?
  • 7 habits?
  • 8D problem solving?
  • 14 principles for management?

11 vanor hos en riktigt dålig chef

Som en motvikt till alla listor med saker som en chef ska vara eller göra för att bli framgångsrik kommer här ett alternativ: 11 vanor hos en riktigt dålig chef.

Har ni en fungerande helhet eller spretar delarna?

"Människor handlar utifrån sin förståelse av verkligheten, snarare än utifrån regler eller budskap. Olika förståelse av uppdraget [uppgiften] inom organisationen leder till olika handlingsrepertoarer och till att medarbetarna utvecklar olika kompetenser."

Jörgen Sandberg 1994

Vi har en gemensam uppgift! Vilka Vi? Vilken uppgift?

Det finns undersökningar som visar att få personer i en verksamhet kan svara på frågan Vilken strategi har ni? Det kan naturligtvis ha många förklaringar men ingen är väl egentligen OK.

Vill du höja takten i utvecklingsarbetet som leder till bättre elevresultat? Förbered dig nu för en utvecklande höst.

Skolan får mycket uppmärksamhet just nu. Tyvärr är väl det mesta som får utrymme i media olika olyckskorpar som stämmer in i klagokören kring olika mätningar. Då är det en frisk fläkt att med jämna mellanrum få lite forskningsbevis på att det faktiskt går att göra något åt saken. Och det är inte vad som kablas ut i media. Här är några utdrag ur en intervju i Stockholm stads magasin Lära #5 2013 med skolforskaren Dylan Wiliam:

Från ”en massa HR aktiviteter” till En fungerande helhet!

För ett tag sedan pratade jag med en högre avdelningschef på en myndighet och försökte boka ett möte för att prata om nya former för medarbetardialog. Hans svar var att ”jag får en checklista från HR som jag följer”. Det blev inget möte.

Sidor

Prenumerera på RSS - Blogg för Gabriel