Blogg för Gabriel

Vad ska en entreprenöriell skola bli riktigt bra på att GÖRA?

Nya skollagen kräver att skolan blir mer entreprenöriell. Vad betyder det?
 
Det talas en hel del skrivet om entreprenörers förmågor och det finns listor i flera olika former på vilka kompetenser en entreprenör har. Däremot är det inte lika gott om beskrivningar av vad entreprenöriella organisationer är duktiga på att göra. Här är ett förslag:
·         skapa lösningar som är värdefulla
·         få organisationen att förstå värdet av lösningen
·         skapa och upprätthålla engagemang över tid
·         förvandla idéer till genomförbara planer

Vad motiverar barn i skolan?

I vuxenvärlden är det styrkan i dina styrkor, inte svagheten i dina svagheter, som avgör din framgång.
 
Nya skollagen säger att varje barn ska nå sin fulla potential. Det borde betyda att det är skolans uppgift att hjälpa eleverna hitta sina styrkor och förstå sina svagheter och sedan bygga lärandet på den kunskapen.
 

Orsak och verkan i skolan

Diskussionen är gammal: det är brist på resurser som gör att vi får de resultat vi får. Den finns i näringslivet och den finns i icke kommersiella verksamheter. Tyvärr finns det ingen forskning som visar att det är just resursernas storlek som är svaret på frågan Vad skapar resultat med hög kvalitet? Däremot finns det forskning som visar att det är andra saker som styr än storleken på resurserna.
 

Är bra ledarskap samma sak som duktiga chefer, och hur kan man coacha chefer i ledarskap?

Är bra ledarskap samma sak som duktiga chefer?
När man pratar om duktiga ledare så är det ofta kompetenser och egenskaper man partar om. Men nyttan med gott ledarskap är effekten, att få saker gjort, och då är egentligen aktiviteter mycket intressantare att prata om.
 
Om jag är chef och en duktig kommunikatör så kommunicerar jag bra, men om jag är mindre duktig på att kommunicera så måste jag ändå se till att kommunikationen fungerar. Så oavsett min egen kompetens så är det i slutändan aktiviteten kommunikation som räknas – egen eller andras.

Balans, vadå balans?

Balans är ett intressant begrepp. Det används i många olika sammanhang; balans i livet, Balanced Score Card, Yin/Yang och så vidare. Gemensamt för dem alla är väl att de beskriver ett positivt tillstånd som är eftersträvansvärt.
 
Samtidigt finns det de som menar att bara döda system är fullständigt i balans. I ett sådant system står allt stilla eftersom det har mekanismer som håller det i balans så att inget förändras eller så finns det ingen rörelse som kan sätta det i obalans.
 

"Två tredjedelar av alla svenska företag och organisationer misslyckas med sina projekt"

En undersökning som KPMG genomförde 2007 (Att lyckas med projekt) konstaterar att två tredjedelar av alla svenska företag och organisationer misslyckas med sina projekt. Deras slutsats är att det saknas resurser och projektledning.
 
Att brist på resurser kommer upp är knappast en överraskning men det finns anledning att ifråga den slutsatsen. I andra sammanhang vi tittat på är det den valigaste ursäkten eftersom man inte klarar av eller vill se sina egna brister.
 

När är det enkelt att vara chef/ledare?

Jo när allt flyter på och teamet/avdelningen vet vad de ska göra, hur det ska gå till och peppar varandra. De har en plan och tydliga mål som de driver mot och alla ger varandra feedback på både bra och dåliga prestationer. Lite enkelt uttryck kan man säga att de tar chefskap/ledarskap över sig själva och uppgiften.

Oväntat bra resultat kan vara obegripliga - men behöver inte vara det.

Det finns företag som ser ut att nå oväntade resultat hela tiden, och så finns det företag som, vad de än gör, aldrig tycks nå dit de vill. Ibland har de enorma resurser i form av kompetens och tillgångar, och ändå når de inte hela vägen fram. Det är som ett fotbollslag som, trots att de har de bästa spelarna i världen, ändå inte vinner de stora turneringarna.
 
Man kan fråga sig vad som behöver hända för att få ut mer av en sådan organisation? Vilka är knapparna man måste trycka på?
 

Är bättre medarbetarskap eller mer resurser skolans behov?

Det är en urgammal diskussion; "Vi har inte de resurser vi behöver, därför kan vi inte göra ett bra arbete." Den pågår i många sammanhang, bland annat i skolan.
 
Tyvärr finns det få bevis för att ökade resurser automatiskt leder till bättre resultat. Däremot finns det exempel på verksamheter som, trots dåliga förutsättningar i form av både små resurser och utsatt miljö, klarar av att driva framgångsrika verksamheter.
 
Lösningen är både enkel och svår. Det enkla är att säga ”använd resurserna bättre”, det svåra är att faktiskt göra det.
 

Är den årliga medarbetarundersökningen ett strategiskt eller operativt verktyg?

Med jämna mellanrum träffar jag chefer på olika nivåer som är kritiska till medarbetarundersökningar. Deras kritik kan se lite olika ut men brukar innehålla tre ämnen:
·         det är svårt att omvandla resultatet till aktiviteter
·         det är lång tid mellan man svarade och får resultatet
·         oavsett vad vi gör får vi samma svar
 

Sidor

Prenumerera på RSS - Blogg för Gabriel