Blogg för Gabriel

Vad skulle du göra om du visste att du inte kunde misslyckas?

29 oktober 1969 sändes det första meddelande över det som i dag är internet. Det som kom fram var de två första bokstäverna av ordet ”log-in” innan en buffert överbelastades och stängde systemet. I dag skickar ca två miljarder användare miljoner meddelanden över hela jordklotet varje minut.

Välkommen Ulrika

 

Ulrika Lundquist är skolledare, lärarfortbildare och genuspedagog från Uppsala, och har lärt och levt skola och dess utveckling under drygt femton år. Tack vare alla kloka kollegor och skickliga medarbetare, samt framför allt det ständigt utvecklande arbetet med människor i lärande, har hon samlat på sig erfarenhet och kunskap om hur skolans arbete kan stödjas till utveckling och framgång.

Vad är en relevant konsekvens?

Vissa människor får hur mycket som helst gjort medan andra inte lyckas alls. Det finns många som försöker förklara varför och sedan göra fina rekommendationer till andra som vill få mycket gjort. ”Tre sätt att bli framgångsrik”. ”Gå ner i vikt före sommaren”. ”Sluta röka på två veckor”. Vilja finns att få till det önskade läget men inte att göra det som krävs för att ta sig dit.

Försöker man hitta en gemensam nämnare i allt detta så verkar det vara självdisciplin. Några har det, andra inte.

”Ibland verkar det inte som vi har samma verklighetsbild.”

 

Har du någonsin tänkt så när en kollega gör, tänker eller säger något obegripligt?

En av hörnpelarna i ett gott ledarskap är att det finns vad man på engelska kallar ”alignment” i en organisation. På svenska skulle det bli något i stil med att alla delar av verksamheten hänger ihop på ett sätt som gör att allt och alla arbetat mot samma mål.

På rubriknivå så behöver en organisation få till ”alignment” av dessa perspektiv i denna ordning:

Ledaren leder och chefen driver, eller..?

 

Får man tro John P. Kotter är chef-, och ledarskap ”två distinkta och kompletterande system av aktiviteter (What leaders really do, Best of HBR, December 2001). I samma artikel konstaterar han att amerikanska företag generellt är överchefade och underledda.

Det vill säga att chefsaktiviteterna är överrepresenterade på bekostnad av ledaraktiviteterna. Våra erfarenheter är att det stämmer även för svenska företag.

"Culture eats strategy for breakfast" (Peter Drucker) har bevisat sig igen

 
”Vi kan analysera allt – finansiella tillgångar, kundbas, strategi men vi är riktigt dåliga på ledarskapsbiten. Och ändå är det vad som fäller eller lyfter bolaget.” Detta är vad VD:n för ett Amerikanskt riskkapital bolag lärt sig efter att ha köpt 35 bolag och tvingats byta ut ledningen i 60 % av dem.

Gå på ledarskapskurs eller träna ledarskap på jobbet?

 
Hur lär man sig att cykla? Jo genom att cykla. Det är ingen som tvekar på att det fungerar på det sättet. Naturligtvis kan man förbereda sig på olika sätt, men det går inte ”göra rörelserna” bredvid cykeln och sedan sätta sig upp och lyckas.
 

Är skolan en lärande organisation?

 
Frågan kan låta lite konstig eftersom skolan har som huvuduppgift att arbeta med lärande. Det är dock en skillnad mellan att vara en lärande organisation och att vara duktig på barns lärande. Lite förenklat kan man säga att det är två olika spår av lärande. Det ena spåret är elevernas lärande som syftar till att de ska få med sig kunskaper i olika ämnen samtidigt som de utvecklas till bra samhällsmedborgare. Det andra spåret är skolans personals lärande för att öka sin förmåga att driva en så bra skola som möjligt.
 

Vad gör en bra ledare?

Att leda och driva en verksamhet är två olika uppgifter. Ingen av dem är viktigare än den andra utan det är tvärt om så att båda måste fungera lika väl och i balans med varandra.
 
I många sammanhang diskuteras ledares/chefers egenskaper och kompetenser och hur dessa påverkar en organisations förmåga att skapa resultat. Dess frågor är väl behandlade och det finns väl utarbetade kompetenskataloger för ledarskapskompetenser som på ett bra sätt hjälper ledare/chefer att utveckla sin förmåga.
 

Hur var det att vara ny chef på 90-talet? (och är det någon skillnad i dag?)

”Jag kände att nu var jag chef, och satte fokus på det mål jag hade fått utav min chef. Min bild av HUR det skulle gå till var lite dimmig och VARFÖR de jag jobbade med skulle hänga på var mycket oklart, och jag hade ”ingen aning om” vilka processer som var ute och gick i huvudena på de som jag jobbade med. Hade jag inte varit ung och 100 % övertygad om min egen förträfflighet så hade jag förmodligen varit livrädd...

 

Sidor

Prenumerera på RSS - Blogg för Gabriel