Blogg för carl lachmann

Ett sätt att skapa dialog med sina medarbetare – som faktiskt fungerar!

Gör ni traditionella medarbetarundersökningar? Får ni valuta för era pengar och får ni den utveckling av verksamheten ni vill ha?

Då kan du sluta läsa här!

Många upplever frustration över att det tar lång tid och att all energi går åt till att genomföra mätningen. Det finns ingen kraft kvar att ta tag i resultatet och ofta tar det så lång tid mellan mätningen och rapporten att resultatet inte längre upplevs som relevant.

Uppgiftsfokuserad och resultatinriktad workshop för ledningsgrupper och andra team

Hösten har dragit igång, nu gäller det! Det finns planer att leverera och mål att nå.

Hur gör ni för att hjälpa organisationen att öka sin förmåga att leverera? Hur kan man se till att team och grupper går i takt, att vi alla strävar mot samma mål med full delaktighet, ansvar och engagemang?

Jag har nog inte det fulla svaret på alla de frågorna, men jag undrar om det börjar med tydlighet och delaktighet. Tydliga mål och delaktiga medarbetare.

A passion for sales

Många av oss har säkert sett det i en annons, eller lagt till det i en annons där vi själva söker personal - "Du som brinner för försäljning!" Min fråga är vad som är enklast att uppnå - att hitta någon (eller helst ett helt team) som alltid brinner för försäljning - eller - att använda de vi har och arbeta medvetet på att tända lågan hos dem?

Försäljningschef eller Ledare för försäljning?

Att leda och driva en verksamhet är två olika uppgifter. Ingen av dem är viktigare än den andra utan det är tvärt om så att båda måste fungera lika väl och i balans med varandra.

Det finns ingen brist på listor med bra ledares/chefers egenskaper och kompetenser och varför just den ena eller den andra egenskapen är bra.

För medarbetarna är det nog bra att ha en kompetent chef med rätt profil, men det som är ännu viktigare är kanske vad de GÖR - vilka chef-, och ledaraktiviteter som genomförs och hur de går till.

Ny som chef?

Jag var ny som chef i början av 90-talet och kände att nu var jag chef, och satte fokus på det mål jag hade fått utav min chef. Min bild av HUR det skulle gå till var lite dimmig och VARFÖR de jag jobbade med skulle hänga på var mycket oklart, och jag hade ”ingen aning om” vilka processer som var ute och gick i huvudena på de som jag jobbade med.

Hur är en säljchef en bra ledare?

När man pratar om duktiga ledare så är det ofta kompetenser och egenskaper man pratar om. Men nyttan med gott ledarskap är effekten, att få saker gjort, och då är egentligen mer intressant att prata om aktiviteter – vad är det som blir gjort. 

Säljer du mer om du får mer resurser?

"Vi har inte de resurser vi behöver, därför kan vi inte göra ett bra arbete." Har du hört det någon gång? Det går att höra i många sammanhang, inte minst inom försäljning.

Tyvärr finns det få bevis för att ökade resurser automatiskt leder till ett bättre resultat. På individnivå går det att se stora skillnader på de som säljer bra och de som lyckas mindre väl. Oavsett distrikt eller andra förutsättningar. Tror du att det kan vara likadant på gruppnivå – grupper som säljer bättre trots att  de yttre förutsättningarna  är sämre?

Hur applicerar du LEAN på ert försäljningarbete?

Lean är ett begrepp som dyker upp i olika sammanhang. Jag funderar lite kring hur det skulle kunna appliceras på försäljning. Att sälja med ett minimum av slöseri - slöseri med tid i form av onödiga eller fel utförda aktiviteter, slöseri med pengar eller andra resurser som leder till onödiga kostnader eller minskad kvalitet.

Säljande entreprenör?

Har alla entreprenörer lätt för att sälja? På vilka olika sätt gör de det? I bloggposten ”I vilket sekel säljer du?” så gör jag en genomgång av hur olika sätt att sälja har utvecklats – från de som utgår i personliga egenskaper till de som lutar sig mer på organisatorisk kompetens. I artikeln ”Vilken sorts entreprenör är du?” så skriver Catrine Larsson om 4 olika entreprenörstyper – styrkor och svagheter.

Adjö produktkatalogen, hallå customer job!

I flera av de företag vi arbetar med så har vi väldigt spännande, och upplysande diskussioner kring hur de säljer, och hur sättet att arbeta behöver förändras för att få bättre effekt. Vi träffar chefer som vill göra det hela mer kundfokuserat, och det finns en del att ta tag i. En utmaning är att flytta fokus från produktkatalogen till vilket jobb kunden behöver få gjort.

Hur kul är det som kund att träffa någon som vill sälja produkter eller tjänster som du inte behöver eller tycker att du kan skaffa billigare och bättre på annat håll?

Sidor

Prenumerera på RSS - Blogg för carl lachmann