Bloggar

Offentliga Sverige håller på att styra om

Häromdagen pratade jag med några personer i ledande ställning på en myndighet. De var ganska trötta på målstyrning i den form som kallas New Public Management och skulle gärna se att det upphörde till förmån för något som bidrog till myndighetens förmåga att lösa sin uppgift på ett engagerat sätt.

Ett sätt att skapa dialog med sina medarbetare – som faktiskt fungerar!

Gör ni traditionella medarbetarundersökningar? Får ni valuta för era pengar och får ni den utveckling av verksamheten ni vill ha?

Då kan du sluta läsa här!

Många upplever frustration över att det tar lång tid och att all energi går åt till att genomföra mätningen. Det finns ingen kraft kvar att ta tag i resultatet och ofta tar det så lång tid mellan mätningen och rapporten att resultatet inte längre upplevs som relevant.

Uppgiftsfokuserad och resultatinriktad workshop för ledningsgrupper och andra team

Hösten har dragit igång, nu gäller det! Det finns planer att leverera och mål att nå.

Hur gör ni för att hjälpa organisationen att öka sin förmåga att leverera? Hur kan man se till att team och grupper går i takt, att vi alla strävar mot samma mål med full delaktighet, ansvar och engagemang?

Jag har nog inte det fulla svaret på alla de frågorna, men jag undrar om det börjar med tydlighet och delaktighet. Tydliga mål och delaktiga medarbetare.

Går det att göra en Scrum Sprint på den organisatoriska arbetsmiljön?

Frågan låter ganska kryptisk men ha lite tålamod så ska jag förklara hur jag tänker. Men först några summariska definitioner.

Scrum är en utvecklingsteknik från Agilt arbetssätt. Det betyder att en grupp personer med olika roller och kompetens samlas för att lösa ett problem tillsammans (Scrum = klunga och kommer från rugby).

Sprint är en aktivitet som innebär att gruppen koncentrerar sig på en specifik fråga och ägnar en begränsad tid åt att lösa problemet tillsammans.

Team! och sen då …

I en artikel i The Economist 19 mars 2016 reflekterar författaren kring en rapport från Deloitte som heter “Global Human Capital Trends” som handlar om att teamwork numera är normen i många verksamheter. Gamla former klarar inte av att leva upp till varken marknadens eller medarbetarnas förväntningar. The Economist nämner vården och militären som sammanhang där det tidigare var fackorienterade silos men som nu går mot allt mer teambaserad verksamhet.

Du kan spara 75 % av tiden för medarbetarsamtalen med hjälp av nya former

68 chefer har svarat på en enkät via vår hemsida om hur mycket tid de lägger på medarbetarsamtal i dag. De skulle kunna spara i snitt 38 timmar per år genom att gå ifrån den gamla sortens individuella medarbetarsamtal och i stället genomföra medarbetarsamtalen i grupp. De som sparade mest tid uppskattade att det handlade om ca 100 timmar per år som de i stället kunde lägga på aktiveter som att stötta enskilda eller grupper i deras utveckling. 

Vad är motsatsen till ohälsosam organisatorisk arbetsmiljö?

Den 31/3 börjar delvis nya regler gälla för arbetsmiljön. (Att släppa dem 1 april kanske hade varit att utmana ödet). Författningen som heter AFS 2015:4 omfattar social och organisatorisk arbetsmiljö. De två första har vi förmodligen en uppfattning om (klämrisk, mobbing etc.) men den tredje är lite svårare att förstå. Det finns naturligtvis en definition ("Villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter och krav, resurser och ansvar.").

A passion for sales

Många av oss har säkert sett det i en annons, eller lagt till det i en annons där vi själva söker personal - "Du som brinner för försäljning!" Min fråga är vad som är enklast att uppnå - att hitta någon (eller helst ett helt team) som alltid brinner för försäljning - eller - att använda de vi har och arbeta medvetet på att tända lågan hos dem?

Måste man kunna allt innan man startar eller går det att lära sig skolutveckling genom att göra utvecklande aktiviteter som får plats i vardagen?

Sedan två år tillbaka genomför Arbetsmiljöverket en inspektion av det systematiska arbetsmiljöarbetet i skolan. Hösten 2015 har de hunnit halvvägs igenom de 30 procent av Sveriges skolor som de ska inspektera. Resultatet hitintills pekar bland annat på att skolledarna har en orimligt stor arbetsbelastning. Åtgärden, enligt Arbetsmiljöverket, är ett genomtänkt systematiskt arbetsmiljöarbete som fungerar förebyggande. Inspektionen fokuserar på att dokumentation finns, inte hur effektivt arbetet är i vardagen.

Inget entreprenöriellt lärande utan entreprenöriella lärare - dags att få lite egen kompetensutveckling?

”Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker.” från Skolverkets hemsida.

Sidor

Prenumerera på RSS - bloggar