En god och hållbar verksamhet är ingen slump

Den behöver skapas genom medvetet arbete. Det har traditionellt legat på ledning och chefer att stå för designen av sättet att arbeta men med plattare organisationer och mer teamorienterade arbetssätt följer att medarbetarna måste involvera sig i arbetet för att det ska bli hållbart för både dem själva, verksamheten och kunderna.

Några förändringar som bidrar till att verksamheten blir mer hållbar

Vi är varandras arbetsmiljö så hur vi har det på jobbet kan vi inte delegera till andra. Olika roller kan ha olika stor påverkan på hur det fungerar hos oss men för att det ska bli hållbart i längden måste vi alla hjälpa till. Traditionella verktyg och metoder skapades för den verklighet som gällde då. Vartefter den organisatoriska verkligheten förändras måste verktyg och metoder förändras.

Från

Till

Kostsamma och tidskrävande medarbetarundersökningar som gör att fokus hamnar på statistiken och att medarbetarna talar om för ledning och chefer vad de måste göra något åt

Medarbetar-, plus-, eller utvecklingssamtal som tar mycket tid, genomförs sällan och fokuserar på en person i taget och leder till att det blir chefen som måste pussla ihop en fungerande helhet

Enkla verktyg och metoder för dialog som kräver lite administration och kan tas fram när de behövs där de behövs och så ofta det behövs.

Sätt att arbeta som gör att fokus ligger på vad vi behöver göra för att lättare lösa vår uppgift på ett bra sätt.

Arbetsformer som gör att hela teamet hjälps år att göra verksamheten meningsfull och hållbar.

Ledarutveckling som fokuserar på att chefen måste bli någon annan än den han/hon är eller en bättre version av sig själv Ledarutveckling som fokuserar på vilka aktiviteter som gör att de önskade effekterna uppstår.

Några verktyg för att skapa ett hållbart sätt att arbeta

Medarbetarsamtal i grupp

 • Fokuserat på uppgiften
 • Spara tid för ledarna
 • Höj kvaliteten i dialogen
 • Gör kompetensutvecklingen mer strategisk
 • Arbeta i linje med AFS 2015:4

    

 


   

Uppgiftsfokuserad grupputveckling med Team Alignment Indicator

Självskattning och självanalys

Bygger delaktighet och engagemang genom en gemensam bild som alla förstår och litar på.

Ökar teamets samsyn och sätter fokus på uppgiften

 

 

Ledarträning

Ökar förmågan hos chefer och ledare att leda och driva sin verksamhet på ett sätt som är anpassat till er verklighet och ger förutsägbara resultat.

Efter principen lära genom att göra, med fokus på uppgiften och lösningar.

Med Baskraft flyttar fokus från individuell kompetens till teamets och verksamhetens förmåga

 

 

Ledare och medarbetare:

 • Ökad delaktighet och gemensamt ansvar
 • Förenklade processer
 • Från individuell kompetens till TEAM

Verksamheten:

 • Fokus på uppgiften
 • Ett mer förutsägbart resultat
 • Ökad förmåga att hantera förändring och utvecklingVad säger våra nöjda kunder:

"Vi på Panda Security Sweden AB såg att vi behövde hjälp med att strukturerat definiera vår spelplan och utveckla oss tillsammans på ett överenskommet sätt. Gänget från Baskraft satte snabbt in sig i vår organisations möjligheter och tack vare deras verktyg samt väldigt professionell,  klipsk och effektiv konsultation har vi - allihop på hela företaget - nu värkt fram både vår spelplan, handlingsplan och framtidsvision.

Vi är väldigt nöjda med Baskrafts förslag på lösning och hur de varit ett utmärkt bollplank under vår resa hittills. Vi hoppas se mer av dem framöver och rekommenderar varmt andra organisationer att inleda samarbete med dem!"

Karing Angerind, Marketing Manager, Panda Security

"Svensk Bevakningstjänst har med hjälp av BasKraft utvecklat ledarskap och organisation. Baserat på tankarna kring Leda och Driva har vi fått insikt i vad som krävs för att lyckas med förändringsprocesser samt en bra plattform för strategiskt arbete. Affärsplaner och mål måste kunna förstås och omsättas av alla medarbetare och där har BasKraft givit oss en knuff i rätt riktning."

Karl Sandberg, HR-chef, Svensk Bevakningstjänst

"Jag hade svårt att hinna med två individuella samtal per år. Nu hinner vi ledigt med fyra samtal i grupp per år."

Rektor vid en 4-9 skola med 60 medarbetare


 

"Tack för Er medverkan under våra rektorsdagar, både det Ni triggade igång, Era föreläsningar och den dokumentation som lämnades - Er insats blev en stor hjälp för oss i det fortsatta arbetet."

Utbildningssamordnare vid en kommun strax norr om Stockholm